Pro automatizovanou kontrolu této stránky dotazujte JSON verzi

2022-04-21

Podpora platformKey

Do metody deliveries/POST jsme přidali parametr platformKey pro lepší identifikaci poskytovatele API napojení. platformKey se týká pouze vývojářů doplňků, CMS a WMS systémů.

2022-04-20

Vylepšení svozových protokolů

Do metody collection-protocols/POST jsme přidali možnost vyžádat si protokol pouze pro konskrétní zásilky.

2022-04-19

APIdoc jsme rozšířili o angličtinu

V dokumentaci si nyní mohou počíst i Vaši anglicky hovořící kolegové. Přepínání jazyků je umístěno na pravé straně v horní navigaci.

2022-04-06

Aktualizovali jsme všechny tabulky s číselníky přepravců a služeb

V sekci s číselníky jsme doplnili tabulky se seznamem služeb. Všechny položky se nyní synchonizují s naší API, takže budou vždy aktuální.

2021-07-27

Rozšířili jsme API dokumentaci o novou sekci -Nejčastější dotazy-

Jako reakci na vaše podněty jsme začali zpracovávat nejčastější dotazy a postupně je budeme doplňovat do této sekce: https://apidoc.stiteknabalik.cz/cs/faq.

Přidali jsme podporu monitorování zásilek

Naše API bylo rozšířeno o nový endpoint v4/monitored-deliveries, který umožnuje vytvoření tzv. monitorované zásilky pro sledování Trackand Trace u balíků exportovaných mimo Štíteknabalík.cz. Více informací naleznete zde: https://apidoc.stiteknabalik.cz/cs/methods#monitored-deliveries

2021-06-10

Oprava chybných názvů dvou parametrů

V mětodě deliveries/GET jsme opravili dva názvy parametrů notDelivery, notPicketUp na notDelivered a notPickedUp.

2021-05-03

Rozříření GET metody o trekovací stránku přepravce

Do metody deliveries/GET jsme přidali atribut agentTrackingUrl, který vrací odkaz na trekovací stránku přepravce s detailem zásilky. Více v popisu metody GET.

2021-04-26

Změna URL adres pro získání OAuth klienta

Po nedávné aktualizaci aplikace Štíteknabalík.cz došlo ke změně některých URL adres. Týká se to především adresy pro registraci OAuth klienta a nové adresy aplikace. Změna se netýká endpointů pro REST API.

2021-04-14

Detail zásilky, úpravy metod v4/list a ZPL formáty

Nově jsme přidali seznam podporovaných ZPL formátů do seznamu v4/list/zpl-tickets. Dále byly v seznamech změněny některé názvy polí (například z active bude nyní isActive, apod.). Nově jsme přidali do odpovědí týkajících se zásilek i nový parametr foxdeliDetailUrl, který obsahuje absolutní adresu detailu zásilky v aplikaci Štíteknabalík.cz.

2021-03-24

Úprava endpointu pro číselníky

V metodách v4/list došlo ke změně úrovně zanoření dat. V rámci zachování kompatibility s celou API jsme odebrali jednu úroveň zanoření. Příklad: data.agents[] budou nyní přímo v data[], data.deliveryStates.stateCategory[] budou nyní pouze v data.stateCategory[], data.extraServices[] bude pouze v data[].

2021-02-16

Přidání nových metod pro získání číselníků

Štíteknabalík.cz API bylo obohaceno o nové metody pro automatizované získání číselníků v4/list. Více se o nových metodách dozvíte zde https://apidoc.stiteknabalik.cz/cs/methods#list.

2021-01-28

Deaktivována standardní přeprava pro GEIS

Od 1.2.2021 dochází u přepravce GEIS k zásadní změně. Standardní balíková přepřeprava je ukončena a nově jí přebírá DPD. Přepravní služby GEIS budou od této chvíle omezeny pouze na cargo přepravu.

2021-01-19

Přidána podpora cargo přepravy

Do Štíteknabalík.cz jsme přidali nové funkce pro podporu cargo přepravy. První přepravcem podporující cargo v rámci Štíteknabalík.cz je Geis. Úprava se týká především metody POST/deliveries a nových parametrů containerCode a containerItems. Seznam přepravních jednotek pro cargo byl přidán do číselníků.

2021-01-06

Aktualizovány přepravní služby

Do číselníků jsme přidali nově podporované služby přepravců Zásilkovna, PPL a PBH

2021-01-05

Přidán popis integrace OAuth 2.0

Přidali jsme chybějící popis integrace a používání autentizace OAuth 2.0.

2020-12-21

Podporované a používáné tiskárny

Doplnili jsme tabulku tiskáren štítků našich klientů.

2020-11-09

Doplněny validace parametrů k deliveries/POST a Sandbox

Přidali jsme sloupec "Validace" do tabulky s popisem polí u požadavku deliveries/POST. Dále se od poloviny listopadu mění naše testovací prostředí na SANDBOX.

2020-11-03

Změna názvů InTime a Uloženka na WE|DO

Přepravci InTime a Uloženka se od listopadu 2020 slučují v jednu entitu s názvem WEIDO CZ s.r.o., zkráceně WEDO nebo WE|DO. Tato změna se nedotkla číselníků, ale pouze názvů služeb.

2020-10-22

Rozšíření metody Traces/GET

Rozšířili jsme odpověď metody deliveries/traces/GET o důležité informace jak ojsou čísleníky stavů, kategorie a flagy. Více v popisu na https://apidoc.stiteknabalik.cz/cs/apidoc#methods-traces

2020-10-07

Úpravy popisů

Upravili jsme pouze znění, některých odstavců a přidali informace o validaci zásilek.

2020-09-30

Doplněn popis metody pro stavy a svozy

Do dokumentace jsme doplnili metody pro vytvoření a čtení svozových protkolů. Dále metody pro získání stavů zásilek a zíkání seznamu svozových míst.

2020-09-29

Tisk štítků

Byly doplněny metody pro tisk štítků PDF a ZPL.

2020-09-23

Doplněny PUT/PATCH/DELETE/GET metody

Doplněny a zrevidovány všechny metody pro práci se zásilkami.

2020-09-19

Doplněna metoda Deliveries/POST

Kompletně doplňena specifikace pro metodu uzavírání zásilek.

2020-09-17

Doplněny číselníky

Doplněno u stavů pro Track and Trace a rozměry štítků. Nově přidána dokumentace k metodě deliveries/POST.

2020-09-11

Soubory ke stažení a číselníky

Doplnili jsme nové číselníky do dokumentace. Nově poskytujeme také možnost stažení jednotlivých sekcí (API, číselníky, CSV) do PDF souboru.

2020-08-18

Nový způsob autentizace

Přidali jsme Basic autentizaci pomocí vygenerovaného tokenu. Původní OAuth 2.0 zůstává. Volba přihlašování do API je na uživateli.

2020-08-14

Úprava štítků Zásilkovna, Česká Pošta

Upravili jsme šířku obsah štítků. Důvodem bylo, že na některých tiskárnách přetékal čárový kód a část extu mimo štítek.

Spuštění nové API dokumentace

Spustili jsme novou API dokumentaci.